Verse asperges
geschild of ongeschild

Geschilde asperges


      
Er is een steeds stijgende vraag naar geschilde asperges.
Vooral in de particuliere sector neemt de vraag aanzienlijk toe.
Dankzij de hoogwaardige technologie levert de HSM-3000 een uitstekend schilresultaat met minder schilverlies en een schilcapaciteit van ca. 3.600 stuks per uur.
Een machine die zeker door onze klanten geapprecieerd wordt.